Update revisie stoomloc 52 532

52-Update-23

Revisie 52 532 september/oktober 2018

Tekst: Roderick Toxopeus en Roxanne Lenzen

Sinds de vorige blog begin september is er alweer behoorlijk wat werk verzet aan de 52 532. In deze nieuwe update praten we jullie weer helemaal bij over alle revisiewerkzaamheden aan de locomotief en de tender.

Werkzaamheden aan de locomotief

De afgelopen weken zijn er veel uren gaan zitten in het opnieuw monteren van de drijfwerkverlichting. Deze was oorspronkelijk aanwezig op de 52 532 toen ze nog in actieve dienst was. Toen de loc bij de VSM aankwam, was de verlichting echter verdwenen. We waren in het bezit van de verlichtingsarmaturen, maar het leidingwerk moest opnieuw aangelegd worden en alle beugels dienden nieuw gemaakt worden. Het was een behoorlijke klus om de leidingen netjes te buigen en de schroefdraad te snijden, maar het resultaat mag er zeker zijn!

Foto: Roxanne Lenzen

Nadat deze klus geklaard was, hebben we de stoom- en luchtleidingen naar de bufferbalk aangesloten. Hier moesten ook nog verschillende delen vervangen worden omdat ze compleet doorgeroest waren. De treinleiding die tussen het cilinderblok zit is vervangen en ook de leidingen die naar de voorste kopschotkranen gaan zijn vernieuwd, omdat ze teveel gecorrodeerd waren. Daarna volgde een andere grote klus: het netjes terugplaatsen van de stoomverwarmingsleiding in het frame. Deze leiding is in zijn totaliteit vernieuwd. Alle gelaste onderdelen zijn eerst op dichtheid getest voordat ze geïsoleerd werden.

Foto: Roxanne Lenzen

Vervolgens was de trekhaak aan de voorzijde van de loc aan de beurt. Hiervan is de geleiding opgelast omdat deze teveel was uitgesleten. Het bewerken van de geleiding was een nogal lastige klus, maar met een speciale steekbeitel op de oude schaafbank hebben we het voor elkaar gekregen. Hierna is de trekhaak voorzien van nieuwe voluutveren en weer gemonteerd. Nadat de nieuwe manchetten en terugstelveren binnen waren, hebben we ook de remcilinders weer kunnen monteren. Ook is er een begin gemaakt met het luchtleidingwerk naar de remcilinders.

Het verbussen van de veerevenaars en bladveren is zo goed als gedaan, dus hebben we alle veerhangers en remwerkdelen weer terug naar de werkplaats gehaald. Daarna volgde de tijdrovende klus van het bepalen welke pennen vernieuwd moeten worden. Inmiddels staat alles op tekening en is de offerte-aanvraag de deur uit. De bussen van de remwerktrekstangen en balanshefbomen zijn gemeten. Hieruit is gebleken dat deze allemaal vernieuwd moeten worden omdat ze totaal uitgesleten zijn. Omdat het gaat om in totaal 70 bussen en de draaiafdeling van de ZLSM geen mogelijkheid ziet om dit op korte termijn zelf op te pakken, loopt er momenteel een offerte-aanvraag om dit extern uit te laten voeren.

Foto: Roderick Toxopeus

Ondertussen is ook de Marcotty-vuurdeur onder handen genomen. Hiervan zijn de luchttoevoerkleppen weer gangbaar gemaakt. Bij de demontage bleek dat er aan de bediening van de deur een aantal veren gebroken is. Deze zullen nog vernieuwd moeten worden.

Begin september zijn alle assen naar Malowa gegaan. Hier hebben ze vijf krukpennen van de koppelstangen uit de koppelassen en twee drijfstangtappen uit de drijfas geperst. De loopas is inmiddels van nieuwe wielbanden voorzien en de koppelas is ook al spaarzaam afgedraaid. Op alle assen werd een ultrasoon onderzoek gedaan; hierbij zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen. Bij het uitpersen van de krukpennen werd echter zichtbaar dat deze geen goede perspassing meer hadden. De oude krukpennen droegen in de boring van de wielnaaf maar voor 30 tot 50%. Hierop werden we uitgenodigd voor een gesprek en een statusopname van de assen. Begin oktober zijn we afgereisd naar Malowa en hebben daar de problemen rondom de kruk- en drijfstangtappen besproken. Per wiel wordt nu bekeken wat de eenvoudigste methode is om dit te herstellen.

Foto: Roderick Toxopeus
Foto: Roderick Toxopeus

Revisie van de tender

Het laswerk aan het achterste schot zit inmiddels in de eindfase. De nieuwe kolenbak wordt extern uitgesneden en gezet, alleen het laswerk doen we zelf. Samen met de tekenaar is deze kolenbak op tekening gezet. Maar op het moment dat de bak uit de tender gesneden werd, vroegen de vrijwilligers zich toch wel af waar ze aan begonnen waren… De keuze om de gehele kolenbak te vervangen rustte op het feit dat de zijwanden in de waterbak waren doorgeroest en de bodemplaat aan zowel de voorzijde als de achterzijde snoefrot was. Dit alles in overweging nemend, zou het eenvoudiger zijn om een hele nieuwe kolenbak te maken in plaats van alleen maar de slechte delen te vervangen. Als je de slechte delen eruit snijdt, springen namelijk de goede plaatdelen alle kanten uit als gevolg van de warmteinbrenging van het snijden en de spanningen in het materiaal. Zie dat dan nog maar eens goed te krijgen.

Foto: Roderick Toxopeus

Het was echter een behoorlijke klus om het eruit snijden van de kolenbak op een veilige manier uit te voeren. Eerst werden de zijwanden die boven de waterbak uitstaken verwijderd. Bij het snijden van de zijwanden zijn de verticale snijsneden eenvoudig. De horizontale snijsneden zijn echter een ander verhaal. De lasnaad die de verbinding maakt tussen de bovenplaat van de tenderbak en de kolenbak, moet op zo’n manier losgesneden worden dat zowel de bovenbouw van de kolenbak als het inwendige gedeelte in de waterbak loskomen. Dit doe je door eerst de lasnaad weg te snijden en daarna tijdens het snijden de scheidingslijn van beide platen op te zoeken. Naast het verwijderen van de kolenbak zijn er ook nog andere werkzaamheden aan de tender uitgevoerd. Zo is de trekkast aan de voorzijde schoongerammeld en zijn alle remblokken verwijderd.

Foto: Roderick Toxopeus
Foto: Roderick Toxopeus

Auf diese Nachricht antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

*

*

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google