Aktuelles

Werk in uitvoering-2

Het heeft even moeten duren, maar er is weer een nieuwe editie van „Werk in uitvoering“. De aannemer heeft in de tussentijd niet stilgezeten en ook provincie en andere teamleden hebben weer veel werk verzet. Het werk in Eys moest nog afgerond worden en de projecten in Schin op Geul kwamen er al weer aan. We zijn inmiddels ook reeds met nieuwe plannen bezig. De blik is vooral vooruit gericht, maar op de momenten dat je omkijkt, moeten we toch constateren dat we grote stappen met de infra zetten en resultaten boeken.

Tijdens de uitvoering hebben we ook nog met enkele zaken te maken gekregen die wat extra aandacht en tijd vragen. Zo hebben we enkele weken zoveel regen te verwerken gekregen dat het werken niet echt meer leuk was buiten. Tegelijkertijd konden we hierdoor wel wel heel goed waarnemen hoe de afwatering van het buitengebied functioneert. Gebleken is dat daar nog enkele extra maatregelen nodig zijn bovenop de projecten die de voormalige Dienst Landelijk gebied en Waterschap hebben uitgevoerd. Dat gaan we nader onderzoeken en dan passende acties nemen langs de baan. In Schin op Geul is vooraf al veel werk verzet om omleidingsroutes voor het verkeer te regelen tijdens de noodzakelijke 3-daagse overwegsluiting. Dat is samen met de aannemer, gemeente en diverse andere partijen afgerond in januari jl.

Een woord van dank aan alle vrijwilligers en andere mensen die mee geholpen hebben en foto’s hebben gemaakt, soms uren in de regen, en nog steeds helpen (we zijn nog niet klaar) om ook dit jaar weer zo ver te komen.

Het werk in Eys
Het vernieuwen van de grote boog voor de halte Eys is volgens planning verlopen. Het spoor kon begin december weer in dienst. Er zullen nog een aantal resterende acties uitgevoerd worden; die worden apart gepland en afgewikkeld, zodat we eerst de energie konden richten op het eigenlijke spoorvernieuwingswerk.
Vanaf de Wittemerweg en de veldweg langs het spoor is zo een toegang gemaakt voor bouwverkeer. Alle oude en nieuwe ballast, dwarsliggers en andere materialen zijn af- en aangevoerd via deze toch vrij krappe route. Onderaan bij de Wittemerweg is een verkeersregelaar ingezet om te zorgen voor de verkeersveiligheid. Het werken in de najaar/winter en het vrijhouden van parkeerruimte droeg ook bij aan de uitvoeringsmogelijkheden.
Nadat het oude spoor gedemonteerd was is de oude ballast afgegraven met kranen en bulldozers. Dat werd gestuurd met moderne technieken zoals hoogtesturing op laser en theodoliet. Bij de Wittemerweg is een ballast-tussendepot ingericht. Met rupsdumpers (zie foto 1) werd de oude ballast naar het depot gereden. Daar werd het op vrachtwagens overgeslagen. De oude ballast was een mix van grind en plakkerige löss. Dat was ook de reden dat we alle ballast vervangen hebben. Nadat jarenlang het spoor door erosie overspoeld is met deze grond uit de bovengelegen velden, was de ballast compleet onbruikbaar geworden.Nadat de ballast onderlaag aangebracht en gewalst was, zijn de nieuwe betonnen dwarsliggers op hun plek gelegd waarna de spoorstaven weer teruggeplaatst konden worden. Binnen vrijwel al onze projecten zullen we de spoorstaven hergebruiken, ze zijn vaak nog meer dan goed genoeg.

Foto’s: ontgraven oude ballast, afvoer naar het tussendepot bij veldweg/Wittemerweg en maken onderbaan.
Foto’s: ontgraven oude ballast, afvoer naar het tussendepot bij veldweg/Wittemerweg en maken onderbaan.
Foto’s: ontgraven oude ballast, afvoer naar het tussendepot bij veldweg/Wittemerweg en maken onderbaan.

Vervolgens was het alweer tijd voor de stopmachine om het spoor keurig op de juiste plek en hoogte te gaan leggen. Deze machine werd op een maandag in de nacht uit Duitsland aangevoerd naar Simpelveld. Van daaruit hebben we hem gepiloteerd naar de werkplek in Eys. Het weer zat tot dat moment goed mee, maar tijdens het stoppen van het spoor sloeg het om en viel er in enkele dagen zeer veel regen. Desondanks is er goed doorgewerkt en zijn alle spoorstaven aan elkaar gelast en het spoor verlengd. Ook in Eys hebben we nu net als in Wijlre een vak van een kleine kilometer voegloos spoor. Geen kedengkendeng meer, maar ook geen lassen meer om te lichten. Dit zal binnen de scope van de projecten vooralsnog ook het laatste deel zijn dat voegloos gemaakt kan worden, omdat we elders het ballastbed niet kunnen vervangen.

Foto’s: aanvoer, lossen en inzetten van de stopmachine ’s nachts in Simpelveld.
Foto’s: aanvoer, lossen en inzetten van de stopmachine ’s nachts in Simpelveld.

Zoals reeds verwacht werd, is het project in Eys gerealiseerd zonder de inzet van werktreinen, noch inzet van hele grote bouwmachines. Wat dat betreft zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.

Foto’s: het nieuwe spoor aan zijde Simpelveld(1). Het nieuwe uitzicht vanuit halte Eys. Door het rijden verandert het lichtgrijs vanzelf weer in bruin. In halte Eys willen we overigens t.z.t. geen betonnen, maar houten dwarsliggers toepassen. Maar eer dat het zover is, zijn we nog wel wat jaartjes verder. Het historisch beeld proberen we in ieder geval in alle andere stations te behouden.

Overloopwissel 401/402
In Schin op Geul (SoG) voeren we dit jaar 2 projecten gecombineerd uit. Allereerst was het overloopwissel nr. 401/402 technisch aan vervanging toe. Bovendien bestond deze overloop uit wissels met hoekverhouding 1:8. Die wilden we voor het stoommaterieel graag vervangen door wissels met een flauwere boogstraal. Omdat de wissels in een boog liggen, niet standaard in Nederland, worden de bogen ook nog wat krapper dan hun basisontwerp. We bouwen nu 1:12 wissels in op nieuwe houten dwarsliggers. Daar hebben we de afgelopen jaren materiaal voor kunnen verwerven. Bovendien komen de „nieuwe“ wissels op de plek te liggen waar in vroeger jaren ook de overloop gelegen heeft. Daar is de boog wat flauwer en kunnen we de wissels in de meest flauwe bogen inpassen. Het heeft enig rekenwerk gekost, waarbij de oude boogtekeningen die we zo’n 15 jaar geleden van NS gekregen hebben goed van pas kwamen. In die tekeningen staan veel gegevens die we nu opnieuw konden toepassen. Hieronder een foto van hoe de overloop er eind jaren ’70 uitzag.

Foto: oude opnamen van het overloopwissel te Schin op Geul zoals het er vroeger was, nabij de overweg Vinkenbergstraat. Let ook op de niet meer aanwezige wachtpost bij overweg Holle weg.

Toen waren het wissels 1:9/10. Nu passen we dus 1:12 toe. Met de grote 52 loc erbij met zoveel assen op een rij is het voor het spoor ook niet verkeerd als het allemaal nog net wat ruimer wordt. Een win-win-situatie dus.
Voor de technisch geïnteresseerden nog de volgende indicatie van wat het resultaat nu wordt: wissel 402 is een tegengebogen wissel en heeft daardoor (afbuigend) de krapste boog van het overloopwissel. Door het meebuigen wordt de standaard boogstraal van 465 meter een stukje kleiner. Uit enig rekenwerk volgt dan een boogstraal in de orde van 390 meter. Het blijft echter een bijzondere constructie en het is geen nieuw materiaal. Dus in termen van verwachtingsmanagement: hogesnelheidswissels worden het zeker niet. Wat dat betreft blijft ook de plaatselijke snelheid 20 km/h onveranderd. Ook de automatische overwegbeveiliging die op 20 km/h is gebouwd wordt gewoon teruggemonteerd.
We zijn overigens wel nog aan het kijken of we een aanpassing moeten doen in de detectie voor de rijrichting naar het linker spoor van SoG naar Wijlre. Dit omdat we nu niet anders kunnen dan de assentellers in wissel 402 bouwen. Er wordt echter maar zeer incidenteel het linker spoor opgereden. Mochten hier wijzigingen voor de dienstuitvoering uit volgen, dan worden jullie daar nog over geïnformeerd.

ZLSM heeft voor aannemer De Wilde een werktrein ingezet om de onderdelen van de wissels vanuit het infradepot in Simpelveld naar SoG over te brengen.
De beide wissels voor de overloop zijn tegen- respectievelijk meegebogen voorgebouwd, voordat ze op hun plek in de bouwput gelegd worden. De volgende foto’s laten dit zien.

Het voorbouwen wordt keurig langs een koord gedaan vanwaar met pijlmaten de aanslag- en strijkspoorstaven en vervolgens het hele wissel mooi in de boog gebouwd kan worden. In het begin van week 7 zullen de wissels en omringende sporen gestopt worden.

Overweg Vinkenbergstraat

Het tweede project in Schin op Geul is de dubbelsporige overweg Vinkenbergstraat. De bestaande straatkeringoverweg werd steeds slechter. Het was ons al bekend was al dat de spoorstaven in de overweg plaatselijk flink aangetast waren en het eind van de levensduur van de bevloering in zicht was. In 2015 is nog een actie uitgevoerd om wippende betonplaten aan te pakken en de slechtste platen te vervangen door enkele oude platen die in Bocholtz bij de vernieuwing waren vrijgekomen. Overlast voor bewoners en risico’s voor het verkeer konden zo tijdelijk opgelost worden.
De nieuwe overweg is net als de overwegen van vorig jaar gebouwd met raildraagplaten. Dit systeem van grote betonplaten is verkeersweg en spoor ineen. Het is een duurzame constructie die weinig onderhoud vergt. Onderhoudsarm is een van belangrijke motto’s van het project “Groot Onderhoud spoorlijn ZLSM “dat we samen met de provincie nu realiseren. Voor de bewoners die dicht bij de overweg wonen heeft deze constructie het voordeel dat er veel minder gerammel door verkeer optreedt en er zijn geen losse platen meer die kunnen gaan klapperen. Zo levert ons project ook voordeel op voor de omgeving, net als in Bocholtz en Wijlre.

In de overweg worden nieuwe spoorstaven toegepast. Dat is een bewuste keuze. Spoorstaven in een overweg kom je niet zo makkelijk aan om te vervangen, terwijl ze meer te lijden hebben dan in gewoon spoor. Denk aan water/vocht, met ’s winters opgelost strooizout en het droogt minder goed. Corrosie gaat sneller.

De nieuwe spoorstaven voor de overweg waren met 26 meter te lang om ze te transporteren door de krappe en vooral steile straten in Schin op Geul. Dit gebeurt met dit soort lengtes tegenwoordig per vrachtwagen en niet meer per trein. Daarom is vooraf besloten de spoorstaven in Simpelveld te lossen, waar ze op lorries gelegd zijn. Vervolgens heeft de aannemer ze met een railkraan als een kleine werktrein over het spoor naar SoG gebracht. Dit werkte heel goed.

In de onderstaande reeks foto’s is het bouwproces van de nieuwe overweg te zien, vanaf het moment dat de oude betonnen bevloeringsplaten en het oude spoor verwijderd zijn. Als eerste wordt een cunet gegraven. Op de eerste dag, woensdag 9 februari, zat het weer niet mee. De hele dag regen. Petje af voor de mannen van aannemer De Wilde buiten op het werk. Ze zijn de hele dag in touw geweest ondanks het slechte weer. Omdat de Vinkenbergstraat een aanzienlijk hellende weg is en het regenwater over de weg vanzelf richting overweg en het spoor stroomt hebben wij in het plan voorzien om extra straatkolken te plaatsen. Ook tijdens de bouw was het regenwater een aandachtspunt. Om dat zo veel mogelijk in goede banen te leiden werd dwars over de weg een effectieve oplossing getroffen.
Het cunet wordt opgevuld met betongranulaat en verdicht. Dit vormt de fundering van de overweg. Na het op hoogte afwerken wordt er een laag split aangebracht die strak op maat wordt afgereid. Op deze laag worden daarna de raildraagplaten aangebracht.

Foto: het cunet in aanleg voor de overweg in het zuidelijke spoor (101).
Foto: noodverziening op de weg, zodat het water niet de overweg instroomde.
Foto: aanleg van de fundering betongranulaat voor de nieuwe overweg in spoor 101.
Foto: de eerste raildraagplaat voor de overweg in spoor 101 hangt klaar in de kraan.
Foto: de eerste plaat voor spoor 101 wordt gelegd.
Foto: de overweg in spoor 101 is in ruwbouw klaar. Er wordt begonnen met spoor 102.

Na het aanbrengen van de platen en spoorstaven worden de groeven voor de wielflensen met split en rubber gietmassa afgevuld. Tevens wordt de ruimte rondom opgevuld en wegverharding gemaakt. Inmiddels is de overweg na een paar lange werkdagen gereed. Van de laatste stand hebben we nog geen beelden. De toezichthouder heeft het werk de hele tijd begeleid en we gaan kijken of we de afronding van de overweg in beeld kunnen brengen. In de komende tijd zullen ook nog enkele andere activiteiten gaan plaatsvinden, van afrasteringen tot aan het plaatse van bordjes.

Een reactie plaatsen op dit bericht is helaas niet mogelijk.