Simpelveld station

Miljoenenlijn

De aanleg start in 1925 en wordt uitgevoerd door het Spoorwegbouwbedrijf uit Utrecht, een dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen. De bouw was moeizaam en duur. Zo dreigen door de mijnbouw voortdurend verzakkingen te ontstaan. Om de hoogteverschillen zo klein mogelijk te houden, wordt in het heuvelachtige gebied veel grond verzet. Terwijl in het dal van de Anselerbeek in Kerkrade de spoordijk 32 meter wordt opgehoogd, komt de spoorlijn tussen Kerkrade en Simpelveld – om niet te veel te hoeven stijgen en dalen – 18 meter onder het maaiveld te liggen. De Miljoenenlijn is tot op de dag van vandaag een spoormonument van grote cultuur-historische waarde, dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. Bij oud èn jong!