News

Werk in uitvoering

Maandag 3 november 2014, een mijlpaal in de historie van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). In zowel Simpelveld als Schin op Geul starten aannemers met groot onderhoud aan de spoorweginfrastructuur waar de ZLSM over rijdt.

Hieraan voorafgaand heeft het jaar 2014 tot begin oktober voor het integrale kernteam van de Provincie Limburg en  ZLSM (Harald, Paul en Feodor)  voor een groot deel in het teken gestaan van planuitwerking en voorbereiding van een groot spoorinfraproject. Een project dat in november 2014 moest worden uitgevoerd. Op dit  moment worden de laatste uitvoeringsontwerpen  door Harald samen met de Provincie en aannemer Strukton Rail afgerond.

Een uniek project, omdat de Provincie Limburg (eigenaar van de infrastructuur) en de vrijwilligersorganisatie  Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), als gebruiker van de infrastructuur, voor het eerst  samen één projectorganisatie hebben gevormd en vanuit het kernteam alle werkzaamheden aansturen en coördineren. Een zeer geslaagde samenwerking met een zeer professionele aanpak waarbij de vaste IPM-managementtaken zijn vervuld door zowel medewerkers  van de Provincie als louter vrijwilligers van ZLSM (allen overigens met veel ervaring in de grond-, weg- en waterbouw).

De Projectlocaties zijn:

  • Schin op Geul: vernieuwing van het noordelijke perronspoor en het wissel 403 richting ProRailspoor
  • Wijlre: tussen het station en het proefvak uit 2008 een grootscheepse spoorvernieuwing (inclusief overweg Elkenraderweg)
  • Bocholtz: vernieuwing van de overweg Heiweg
  • Simpelveld: renovatie van de brug over de Schiffelderstraat

Nog voor de start van aannemers zijn, in de maand oktober, de vrijwilligers van de werkgroepen Groen & Natuurbeheer en Seinwezen van de ZLSM begonnen met de eerste zichtbare voorbereidende werkzaamheden.

De werkgroep Groen heeft in Wijlre enkele grote kapwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de treinen van de ZLSM de komende jaren veilig kunnen blijven rijden. Door het seinwezen zijn in het werkvak waar spoorvernieuwing gaat plaatsvinden trekdraden, wisselstellers en kabels gedemonteerd.

Kortom bij de ZLSM staat de maand november in het teken van groot onderhoud, om in de maand december de stoomtreinen weer volop te laten rijden voor de Kerstritten. Maar dan zijn enkele van de werkgroepen alweer hard aan het werk met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in 2015.

Reply to this message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.