Bordessein Simpelveld Help mee onze droom te realiseren!

Eén van de unieke aspecten van de Miljoenenlijn is de aanwezigheid van een authentiek en volledig operationeel klassiek seinstelsel. Het treinverkeer over de Miljoenenlijn wordt geregeld vanuit een viertal seinhuizen, alwaar met handkracht de diverse wissels, armseinen en overwegen worden bediend. In combinatie met de historische treinen zorgt dit voor een nostalgische beleving van weleer. De werkgroep Seinwezen houdt zich bezig met de bediening maar ook het onderhoud aan en de vernieuwing en uitbreiding van de diverse spoorwegbeveiligingen.

Toen de Nederlandse Spoorwegen in 1992 de exploitatie over de Miljoenenlijn-sporen staakte, nam onze stichting het over met als doel het gaan exploiteren van een toeristische museumstoomtrein. Seinwezen ontfermde zich over de nog aanwezige seinhuizen en herstelde de klassieke beveiliging in de loop der jaren weer in oude glorie, waarbij getracht is de historische aspecten zoveel als mogelijk terug te brengen. Inmiddels vormt het Seinwezen één van de pijlers van de Miljoenenlijn en vervult daarnaast een essentiële en onmisbare schakel in het veilig afwikkelen van de trein- en rangeerdienst op de diverse spoorwegemplacementen.

Een bordessein voor de Miljoenenlijn

Eén kenmerkend en zeer beeldbepalend element stond echter al lang hoog op de verlanglijst, maar tot op heden is het niet gelukt om dit te realiseren. Er bestaat namelijk al jarenlang de vurige wens om op spoor 3 aan de oostzijde een zogenaamd bordessein te plaatsen. Dit is een metalen basispaal met daarop een bordes, voorzien van een tweetal seinpalen met een afwijkend type seinarm. Omdat het van spoor 3 mogelijk is zowel richting Kerkrade als het Duitse Vetschau te vertrekken, kan de machinist aan de seinstand van het bordessein zien in welke richting hij wordt geleid.

Hoewel een aantal voorname onderdelen reeds aanwezig zijn, ontbreekt het bordes. Dit is een ijzeren constructie waarvoor het nodige las- en constructiewerk nodig is. Binnen de werkgroep Seinwezen ontbreekt het aan de expertise om dit in eigen beheer te kunnen vervaardigen en daarom zijn we zeer blij met het aanbod van de Belgische technische school Don Bosco in Haacht om dit in projectvorm voor ons te willen realiseren. Voor de technici in opleiding van deze school biedt dit een uitgelezen kans om ervaring op te doen en voor ons betekent dit een enorme kostenbesparing.

Crowdfunding

Voor het bekostigen van de benodigde materialen werd een crowdfunding opgestart. Dit betekent concreet dat eenieder die bereid is om 40 euro of meer te investeren in dit project zal worden uitgenodigd voor een speciale railbusrit op de dag dat het bordessein officieel in bedrijf wordt gesteld. Uiteraard wordt er dan eerst een rit naar Kerkrade en vervolgens naar Vetschau aangeboden, zodat men het bordessein in beide standen in actie kan zien én beleven. Daarnaast wordt er onder de aanwezigen een deelnemer uitgeloot die als eerste het bordessein mag bedienen.

Update 19 oktober 2020:

In deze door corona mistroostige tijden is het extra leuk om met goed nieuws naar buiten te kunnen komen:

We zijn blij te mogen melden dat de Stichting Holland Spoor / Roestrijden.nl ons het bedrag van 2750 euro sponsort, waardoor we samen met de vele privédonaties de financiering van het toekomstige bordessein helemaal rond hebben.

Stichting Holland Spoor / Roestrijden.nl is een stichting die zich inzet voor het behoud van Nederlands railerfgoed. Deze stichting tracht hiervoor fondsen te verwerven door te bemiddelen bij het inzetten van historisch materieel bij onderhoudsopdrachten. De bekendste inzet hierbij is “roestrijden”: na afloop van spoorwerkzaamheden van meerdere dagen mogen er niet zomaar normale treinen over rijden. Eerst moeten de sporen worden bereden om vliegroest van de rails te verwijderen en zo te garanderen dat de overwegen en seinen weer correct functioneren. Door voor deze ritten historisch materieel te gebruiken, ontstaat een win-winsituatie: het levert geld op aan de eigenaar van het ingezette materieel en bovendien heeft de infrabeheerder zo een gemakkelijk medium om dergelijke treinen in te kunnen zetten. De Stichting Holland Spoor / Roestrijden.nl gebruikt haar deel van de inkomsten om lopende projecten bij de diverse railmusea een duw in de rug te geven.

Met dank aan deze gulle sponsoring die we zo konden ontvangen, kunnen we ons project nu voorspoedig voortzetten. Hier zijn we natuurlijk enorm dankbaar voor!

Bij deze gelegenheid willen we ook alle individuele sponsors bedanken. Zonder jullie hadden we dit project nooit kunnen oppakken, ook aan jullie dus een welgemeend dankjewel!

Sponsoren nog altijd mogelijk!

Je kunt ons nog altijd helpen en een bijdrage leveren voor het project Bordessein via het rekeningnummer NL59 ABNA 0448 2200 08 ten name van Stichting ZLSM onder vermelding van Project Bordessein. Als je meer dan 40 euro stort en uitgenodigd wilt worden voor de inhuldigingsrit, kun je een mailtje sturen naar bordessein@miljoenenlijn.nl.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Blog

Met enige regelmaat klimmen de initiatiefnemers van dit project in de pen om je op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen.

Volg de realisatie van het bordessein in onze blog!

Met dank aan: