Donateurs & Partners

Donateurs

Het doel van de Stichting Zuid‐Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is het behoud van Limburgs cultureel spoorwegerfgoed. Om dit doel te bereiken en inkomsten te genereren rijden we op gezette tijden met ons stoom‐ en historische dieselmaterieel over de Miljoenenlijn tussen Schin op Geul en Kerkrade. Maar daarnaast is de stichting ook afhankelijk van donaties, sponsoring en subsidies: giften die onmisbaar zijn om als museumspoorlijn te kunnen overleven. 

Donateur worden?

Sluit jij je aan bij onze missie en wil je ons steunen? Al voor 20 euro per jaar ben je jeugddonateur en vanaf 50 euro donateur van Stichting ZLSM. Zo houd je samen met onze 270 vrijwilligers het Limburgs spoorwegerfgoed in beweging.
Als dank voor je donatie ontvang je:

  1. Een donateurspas waarmee je het hele jaar op reguliere rijdagen vrij kunt meereizen met onze treinen!
  2. 4x per jaar ons magazine ‘Miljoenenlijn Expresse’ per post. Hierin lees je het laatste nieuws over de Miljoenenlijn en nemen we je regelmatig mee in de geschiedenis van onze bijzondere spoorlijn.
    Lees de meest recente uitgave:
    Miljoenenlijn Expresse 134 – juli 2024

Vul bovenstaand aanmeldformulier in en mail dit naar marketing@miljoenenlijn.nl of stuur het per post aan:
De Miljoenenlijn
t.a.v. Donateursadministratie
Stationstraat 22
6369 VJ Simpelveld

Direct bijdragen 

Direct een gift overmaken kan natuurlijk ook. Maak je bijdrage over op NL59 ABNA 0448 2200 08 ten name van Stichting ZLSM o.v.v. ‘nieuwe donateur’. Vermeld hierbij ook je adresgegevens.

ANBI-stichting

Stichting ZLSM is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder nummer 8024.43.850. Over alle schenkingen en erfenissen aan een ANBI-stichting, zijn geen schenkings- of successierechten verschuldigd. Schenkingen door een particulier of bedrijf zijn – onder bepaalde voorwaarden – fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over deze regels vind je op de site van de Belastingdienst.

Het doel van de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is het behoud van Limburgs cultureel spoorwegerfgoed.

Donateurs, sponsoren en subsidieverleners helpen zo samen met de ruim 270 enthousiaste vrijwilligers het Limburgs spoorwegerfgoed in beweging te houden!

Stationstraat 20-22
6369 VJ Simpelveld

KVK: 41077697

Rekeningnummer donaties:
NL59 ABNA 0448 2200 08

RSIN: 8024.43.850

Top Partners

Politieke Partners

Arrangementen Partners